Business Model Canvas

Ontdek de kracht van het Business Model Canvas met deze gratis stappenplan en template. Dit handige hulpmiddel, bedacht door Alexander Osterwalder, helpt je bij het in kaart brengen van je onderneming, ideeën en waardepropositie. Met het BMC wordt het eenvoudig om regelmatig te evalueren of je bedrijf nog de juiste focus heeft op je doelgroep en markt, en of het tijd is om bij te sturen. Het gebruik van dit canvas stelt je in staat om je ideeën om te zetten in een solide businessmodel, waarbij je de wenselijkheid, haalbaarheid en levensvatbaarheid van je concept kunt bepalen. Ontdek of de markt openstaat voor jouw idee, of je het op grote schaal kunt leveren en of je ermee succes kunt behalen in een veranderende omgeving. Maak gebruik van dit Business Model Canvas voor elk individueel idee dat je hebt en zet ze op een succesvolle koers.

Het Business Model Canvas is een uitstekende tool om conceptontwikkeling te verbeteren. Op alle vlakken wordt bekeken of een idee potentie heeft om een succesvol concept te worden. Daarnaast fungeert het canvas als een waardevolle informatiebron om je concept om te zetten in een strategie met de juiste communicatiemiddelen. Bovendien maakt het BMC het gemakkelijker om persona’s en customer journey’s te creëren, waardoor je een dieper inzicht krijgt in je doelgroep.

Bouwstenen voor een effectieve communicatiestrategie
Alle bouwstenen van het Business Model Canvas zijn van even groot belang voor een succesvol idee. Om een effectieve communicatiestrategie te ontwikkelen en de juiste communicatiemiddelen te bepalen, zijn de volgende bouwstenen essentieel: klantsegmenten, waardepropositie, klantrelaties, kernactiviteiten en kanalen.
Tip: Elke bouwsteen staat in verbinding met de andere bouwstenen. Zorg er daarom dus voor dat sommige punten die je opschrijft ook terugkomen in andere bouwstenen.

Gratis downloaden
Wil je liever dit model op papier invullen? Download nu hier de gratis whitepaper de business model canvas template inclusief uitleg met stappenplan. Zet vandaag nog de eerste stap naar het succesvol realiseren van jouw ideeën!

Tip: Vind jij dit interessant en wil je er graag meer over weten? Op bol.com staat een boek in het nederlands en in het engels met meer uitleg over dit Business Model Canvas.

Voorbereiding

Voordat jullie beginnen aan het invullen van het Business Model Canvas is echt belangrijk om de sessie voor te bereiden.

 • Bestudeer van tevoren de bouwstenen zodat er sowieso één iemand is die weet wat de bouwstenen inhouden.
 • Schaf het boek Business Model Generation van Alex Osterwalder aan om je nog beter voor te bereiden.
 • Stel van tevoren een doel. Wat willen jullie bereiken? Nieuwe klanten, nieuwe markt of bijvoorbeeld de inkomstenstromen opnieuw bepalen?
 • Print de Business Model Canvas uit op A1 en hang deze op een plek waar iedereen bij kan.
 • Verzamel verschillende kleuren stiften en post-its. De verschillende kleuren kunnen helpen om een bepaalde onderwerpen of doelgroepen van elkaar te scheiden.
 • Zorg voor een ruimte waar jullie genoeg ruimte hebben om een brainstormsessie te houden.
 • Bekijk van tevoren het uitlegfilmpje van de KVK.

5 tips die zullen helpen

 1. Zorg ervoor dat één iemand de leiding heeft tijdens de brainstormsessie.
 2. Schrijf kort en krachtig in heldere taal.
 3. Neem altijd een extra leeg Business Model Canvas mee. Mocht het zijn dat er nog een idee ontstaan of het wordt onoverzichtelijk dan kan een nieuw leeg canvas de oplossing zijn.
 4. Elke bouwsteen staat in verbinding met andere bouwstenen. Zorg er daarom dus voor dat de punten die jullie opschrijven ook terugkomen in andere bouwstenen.
 5. Gebruik een eerder gemaakte canvas om huidige diensten te verbeteren of nieuwe bedrijfsmodellen te verkennen. 

Bouwstenen stap voor stap uitgelegd

1. Klantsegmenten - Wie is de doelgroep?

De bouwsteen klantsegmenten is het hart van het BMC. Zonder jouw (winstgevende) klanten kan geen bedrijf het voor een langere tijd uithouden. Het kan zijn dat er meerdere klantsegmenten ontstaan. Daarin zit de uitdaging wie worden de klantsegmenten en welke worden genegeerd. Zodra dit helder genoeg is, kunnen de volgende bouwstenen ingevuld worden. Dus, wie is de doelgroep die je wil bereiken? Voor welke groep mensen of organisaties wil je waarde creëren? Om dit nog beter in te kunnen vullen wordt aangeraden om de Waardepropositie Canvas te gebruiken. In dit canvas wordt een klantprofiel gemaakt met daarin beschreven de klanttaken, voordelen en pijnpunten van jouw klant. De uitkomsten uit dit canvas kun je gebruiken voor jouw BMC.

Om de bouwsteen in te vullen kun je de volgende vragen gebruiken om te brainstormen

 • Hoe zien de klanten en/of gebruikers eruit?
 • Wie zijn de meest belangrijke klanten die je wil bereiken?
 • Voor welke doelgroep wil je waarde creëren?

Praktijkvoorbeeld van de Kvk

Kitesurfshop: Kitesurfers tussen de 25 en 40 jaar die recreatief kitesurfen. Ze zijn milieubewust en houden van de natuur; ze zijn niet voor niets het liefst in de zee.

2. Waardepropositie - Wat is de extra waarde van je aanbod?

Een goede waardepropositie speelt in op de behoeften van de doelgroep en markt. De waardepropositie geeft antwoord op de vraag: op welke manier maakt jouw idee, dienst of product het leven van de doelgroep beter? Een waardepropositie gaat verder dan alleen het benoemen van de producten en diensten. Het gaat over de waarde die jouw aanbod creëert. Zorg ervoor dat je alleen de producten en diensten opschrijft die gericht zijn op dit specifiek segment.

Bij de vorige bouwsteen klantsegment is aangeraden om de Waardepropositie Canvas te gebruiken. Het tweede deel van de WPC kun je gebruiken om de waardepropositie in dit canvas steviger neer te zetten. Je geeft onder andere antwoord op hoe de producten en diensten voordelen opleveren voor de klanten, maar ook klantpijnpunten kan verzachten.

Waardepropositie is een belangrijke bouwsteen als het gaat over de uitstraling en vormgeving van je bedrijf. Producten moeten een look & feel krijgen die past bij de hele waardepropositie. Deze is dus belangrijk om te communiceren naar een grafisch vormgever of iemand anders die gaat over de look & feel van je bedrijf.

Brainstormvragen

 • Welke waarde lever je aan klanten?
 • Met welke problemen worden klanten geholpen? Welke besparingen worden opgeleverd?
 • Welke producten, diensten of service lever je aan elk klantsegment?
 • Welke oplossing biedt jouw product of dienst?
 • Kunnen jouw producten of diensten een behoefte vervullen waar jouw klanten van dromen, waardoor de dromen uitkomen of pijnpunten worden verzacht?
 • Op welke manier presteert de huidige waardepropositie niet goed genoeg in de ogen van jouw klanten? Welke functies ontbreken er? Zijn er prestaties of functioneert iets niet?

Praktijkvoorbeeld van de Kvk

Kitesurfshop: Kay speelt in op het gevoel en de behoefte van zijn klant om te zorgen voor de wereld en met een gerust hart in de natuur te surfen. Kay levert daarmee emotionele en sociale waarde aan zijn klant.

3. Klantrelaties - Wat is je relatie met de klant?

Als de Klantsegmenten en de Waardepropositie helder zijn, is het tijd om na te denken hoe deze twee bouwstenen in verbinding staan. Klantrelaties is één van de bouwstenen die hier invloed op heeft. Door middel van Klantrelaties geef je aan wat voor relatie jij als bedrijf met jouw klanten hebt. Persoonlijk contact kan bijvoorbeeld belangrijk zijn voor je of je werkt met automatische workflows. Ook is het mogelijk om een digitale relatie, community, co-creatie of zelfservice-relatie met jouw klanten te hebben. Klantrelaties heeft invloed op de klantervaring van jouw klanten.

Brainstormvragen

 • Wat type relatie heb je met jouw klanten?
 • Hoe worden de relaties onderhouden?
 • Op wat voor manier sta je in contact met jouw klanten?

Praktijkvoorbeeld van de Kvk

Kitesurfshop: Kay heeft onder andere een geautomatiseerd systeem voor aankopen en een klantenservice. Voor vaste klanten is er een lidmaatschapskaart waarmee ze exclusieve kortingen krijgen.

4. Kanalen - Hoe communiceer je met de klant?

De bouwsteen Kanalen gaat over hoe je als bedrijf communiceert met jouw klanten en hoe je klanten bereikt. Kanalen speelt een belangrijke rol in de customer journey als het gaat om klantervaring. Met verschillende kanalen kun je bewustzijn creëren bij klanten over jouw bedrijf, product of dienst. De Kanalen creëer je voor (potentiële) klanten zodat ze jouw product of dienst aanschaffen. Ook zorgt Kanalen ervoor dat de waardepropositie terecht komt bij de klant. De juiste kanalen vinden is cruciaal om de waardepropositie bij de klant en op de markt te krijgen. Het kan een combinatie zijn van eigen kanalen maar ook partnerkanalen. Voorbeelden van eigen kanalen zijn social media accounts, sales of een website. Indirecte kanalen kan een winkel van jouw bedrijf zijn. Partnerkanalen kunnen zijn: distributies of verkoop via andere websites zoals bol.com. De kanalen zijn te onderscheiden in communicatie-, distributie- en verkoopkanalen. Deze zijn weer te onderscheiden in online- en fysieke kanalen. De truc is om de juiste balans te vinden tussen deze kanalen om de kosten en marges juist te krijgen om zo een geweldige klantervaring te creëren.

Brainstormvragen

 • Met welke kanalen communiceer je met jouw klanten?
 • Hoe worden de klanten op dit moment bereikt? Is dit voldoende of moeten er andere kanalen worden
 • ingeschakeld?
 • Hoe zijn de kanalen geïntegreerd?
 • Welke kanalen van partners worden gebruikt?
 • Hoe krijg je de producten of diensten bij de klant en hoe wordt dit gecommuniceerd?

Praktijkvoorbeeld van de Kvk

Kitesurfshop: Voor Kay is de webshop zijn belangrijkste kanaal. Daarnaast adverteert hij op zoekmachines en is hij actief op social media. Ook werkt hij samen met online magazines en influencers.

5. Inkomstenstromen - Op wat voor manieren genereer je inkomsten?

Als bedrijf en organisatie heb je te maken met inkomsten en uitgaven. Ook deze twee worden meegenomen in het Business Model Canvas. Het is belangrijk dat de inkomsten hoog genoeg zijn om de kosten te dekken en ook winst over te houden om verder te kunnen groeien. Een BMC kan twee inkomstenstromen bevatten. Een eenmalige betaling voor een aankoop of terugkerende inkomsten als gevolg van doorlopende betalingen voor terugkerende diensten of producten of klanten klantenondersteuning na aankoop te bieden.

Brainstormvragen

 • Wat zijn de inkomstenstromen?
 • Wat is de prijs voor het aanbod?
 • Welke klantsegmenten zorgen voor de grootste inkomsten?
 • Wat betalen de klanten op dit moment en waarvoor? Hoe betaalt de klant?
 • Op wat voor manier willen de klanten graag betalen?
 • Welke prijsstrategie wordt gehanteerd?

Praktijkvoorbeeld van de Kvk

Kitesurfshop: Kay’s Surfshop verdient aan de verkoop en verhuur van kites, kiteboards en accessoires.

6. Key resources - Welke middelen zijn er nodig?

Key resources zijn middelen die nodig zijn om het BMC tot realiteit te brengen. Dit kunnen middelen zijn uit de volgende categorieën: fysiek, financieel, intellectueel of menselijk. Dit kunnen middelen van jouw bedrijf zelf zijn, maar ook verkregen worden bij andere bedrijven en organisaties.

Brainstormvragen:

 • Welke middelen zijn er nodig om andere bouwstenen in werking te brengen?
 • Welke middelen zijn er nodig uit de bovenstaande categorieën?
 • Wat voor Key recources heeft jouw bedrijf nodig om bepaalde resultaten te krijgen?

Praktijkvoorbeeld van de Kvk

Kitesurfshop: Kayt Surfshop heeft een e-commerce website, een hostingpartij en een opslagplek voor zijn boards en andere materialen nodig. Ook neemt hij 2 webshopmedewerkers in dienst.

7. Kernactiviteiten - Wat zijn uitvoerende taken?

Kernactiviteiten beschrijven de activiteiten die ondernomen worden om dit Business Model Canvas te laten werken. De activiteiten hangen af van de input uit de andere bouwstenen. Kernactiviteiten kunnen gecategoriseerd worden in: productie, probleemoplossingen en platform/netwerk. Bijvoorbeeld producten produceren voor verkoop of een webshop onderhouden.

Brainstormvragen

 • Welke activiteiten moeten worden uitgevoerd om de waardepropositie te realiseren?
 • Welke activiteiten moeten worden uitgevoerd om de klanten te bereiken?
 • Welke activiteiten moeten worden uitgevoerd om de klantrelaties te onderhouden?
 • Welke activiteiten moeten worden uitgevoerd om inkomsten te generen?
 • Welke middelen moeten onderhouden worden?

Praktijkvoorbeeld van de KvK

Kitesurfshop: Kay verkoopt duurzame producten via zijn online shop, moet klanten werven en de webshop goed onderhouden.

8. Keypartners - Met wie werk je samen?

Een bedrijf of organisatie heeft partners nodig om het Business Model Canvas te laten werken. Sommige dingen kunnen simpel beter uitbesteed worden aan anderen om zelf de focus te kunnen leggen op de juiste bouwstenen van de BMC. Er zijn vier verschillende manieren van partnerschap: strategische samenwerkingen met ‘concurrenten’ en niet-concurrenten, samenwerkingen om nieuwe bedrijven te ontwikkelen of samenwerkingen tussen koper en leverancier om betrouwbare leveringen te verzekeren. Door de juiste samenwerkingen is de kans groter tot groei en succesvol te zijn.

Brainstormvragen

 • Wie zijn jouw key partners? Welke bedrijven heb jij nodig om jouw bedrijf te laten lopen?
 • Welke middelen van de bouwsteen key resources verkrijg je bij partners?
 • Welke middelen van de bouwsteen key resources wil je in de toekomst uitbesteden aan partners?
 • Welke activiteiten voeren de key partners uit?
 • Wie zijn de belangrijkste leveranciers?

Praktijkvoorbeeld van de KvK

Kitesurfshop: Kay heeft nauw contact met leveranciers van merken die duurzaam produceren. Verder huurt hij content- en marketingprofessionals in om de webshop aantrekkelijk te maken.

9. Kostenstructuur - Wat zijn de kosten?

Het is logisch dat er kosten gemaakt worden bij het uitvoeren van een Business Model Canvas. Daarbij is het belangrijk om kosten te maken die bijdragen aan het daadwerkelijke doel. De bouwsteen Kostenstructuur beschrijft de belangrijkste kosten. De kostenstructuur kan onder kosten of waarde gedreven structuren vallen. Daarnaast heb je te maken met vaste kosten en variabele kosten.

Brainstormvragen

 • Wat zijn de belangrijkste kostenposten in het Business Model Canvas?
 • Wat zijn de kosten van de Key Resources?
 • Wat zijn de kosten van de Kernactiviteiten?
 • Wat zijn de vaste kosten en welke kosten zijn variabel?

Praktijkvoorbeeld van de KvK

Kitesurfshop: Kay heeft te maken met de inkoop van de kitesurfmaterialen, het onderhoud van zijn webshop, kosten voor marketing en sales, bezorgkosten en het loon van zijn medewerkers.

Whitepaper Business Model Canvas aanvragen

Liever dit model invullen op papier? Vul hieronder je gegevens in om de whitepaper met template en uitleg te downloaden.

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Privacy beleid en Algemene voorwaarden(Vereist)
× Stuur mij een WhatsApp bericht